Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i

soknet, og som senest i 2023 fyller 18 år.

Det er anledning til å levere inn listeforslag innen fristen

31. mars 2023 kl. 12.00.

 

Forslag til valglister skal være underskrevet av 10

stemmeberettigede.

En av underskriverne skal oppføres som

kontaktperson/tillitsvalgt. Kandidater skal være oppført

med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og

fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling.

 

Listeforslaget skal ordnes i prioritert rekkefølge.

Listeforslaget bør ha minst 40 % representasjon av

hvert kjønn, og minst 20 % representasjon av ungdom

under 30 år.

 

Kirkevalget finner sted (10.-) 11. september 2023, med

forhåndsstemming fra 10. august. Valg på leke

medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig

med menighetsrådsvalget.