Stabseksjonen

OrdførerØyvind Hauken90 11 76 09
KommunedirektørTrond Henriksen95 04 41 90
SekretærInger H. Bredahl91 11 86 20
IT-ansvarligAlf Gunnar Sørensen90 97 12 35
Brukerstøtte/web/IKT-serviceGøran Nilsen97 11 52 81
Kommunalleder Kultur og OppvekstChristina Svendsen47 76 33 76
PersonalkonsulentMalin Hansen95 12 76 20
KulturkonsulentStig-Ove Eriksen47 62 86 18
UngdomskoordinatorMarlyn Nilsen Olavson92 01 18 34
KonsulentAnne Grethe Strandheim46 88 61 14
BiblioteksjefWenche Vevik94 87 30 44
Barnehagefaglig rådgiverSusanne Antonsen46 86 38 05

 

 

Økonomiavdelingen

 

ØkonomisjefSølvi Mathisen90 83 34 39
ØkonomikonsulentTove Gotvassli

45 87 98 52

KonsulentNann Bryggari46 89 75 72
Konsulent lønnEva Bryggari46 90 74 69
Økonomi konsulentViktoria Karpova47 90 61 05

Miljø, utvikling, næring og teknikk

Kommunalleder MUNTEspen Nystad46 92 34 24
Teknisk sjef og
administrativ brannsjef
Per Magnus Sørensen48 13 30 89

 

Helse og Velferd

Virksomhetsleder Helse- og omsorg

Sebastian Nilsen

47 90 65 36
Kommuneoverlege

Vakant

 

Rådgiver, Forvaltning

Elin Karlsen

46 80 80 73
Leder Kurative Tjenester

Vakant

 

Leger, laboratorium og fysioterapi

legekontor@batsfjord.kommune.no

78 98 54 00
Laboratoriet

lab@batsfjord.kommune.no

78 98 54 00
Kommunefysioterapeut 1

Vebjørn Askeland

46 92 17 95
Kommunefysioterapaut 2

Tone Andersen

41 49 00 38
Frisklivkoordinator

Tone Andersen

41 49 00 38
Seksjonsleder Åpen Omsorg, herunder:
hjemmesykepleien,hjemme-hjelp og alderspensjonat.

Kristine Brøste (vikariat)

94 85 57 76
Alderspensjonatet

 

90 63 42 32
Hjemmesykepleien Vakttelefon

 

99 20 96 55
Hjemmesykepleien, kontor

 

47 63 97 58
Hjemmehjelp

 

99 20 96 61
Hjelpemidler,
kontordag torsdag

hjelpemidler@batsfjord.kommune.no

90 16 91 79
Ergoterapeut

Vakant

 

Seksjonsleder Sykehjem, herunder:
Sykestua, Fjellheimen og kjøkken

Rita Nilsen

94 84 95 65
Sykestua, vaktrom

 

78 98 54 32
Fjellheimen

 

90 70 37 90
Kjøkken

- beskjed om matombringing

48 14 15 23

 

 

 

Vakttelefon Solbakken bofellesskap
ECURA

 

90 40 50 07

 

 

47 90 65 36

 

Samordnet Hjelpetjeneste

Rådgiver PP-tjenestenLine Røtvold90 51 34 49
RådgiverElise Mikkelhaug90 52 35 54
Ledende helsesykepleier (kjernetid 9-14)Kjersti Nergaard90 47 75 58
VikariatStine Vasshaug 90 47 75 58  (09-14)
Helsesykepleier (kjernetid 9-14)Hege Anita Nilsen90 51 12 6590 51 12 65

Skolehelsetjenesten
 

Kristin Jonassen
 

94 97 14 57
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestre Varanger Barneverntjeneste

 

Vakttelefon

 

46 40 03 71

 

Hanne KjærraBarnevernleder46 40 03 72E-post
Liss MikalsenBarnets kontaktperson46 40 03 73E-post
Kristine LarsenBarnets kontaktperson46 40 03 74E-post
Carina HagbergBarnets kontaktperson (Båtsfjord/Berlevåg)46 40 03 75E-post
Sara Kristin Nergaard HeggelundBarnets kontaktperson (Båtsfjord/Berlevåg)46 40 03 76NDF
Stine MartinussenBarnets kontaktperson (Båtsfjord/Berlevåg)46 40 03 77 

NAV Båtsfjord

Nav Båtsfjord   Marianne Tiberg41 30 31 52

Flyktning Konsulent

Flyktningkonsulent Kai Sørensen41 27 35 56 

Barnehagene

Klausjorda barnehageHovednummer78 98 32 06
Virksomhetsleder, kontorIna Cathrine Eriksen91 84 40 38
Nordskogen barnehageHovednummer78 98 32 46
Virksomhetsleder, kontorJorunn Økland91 84 36 47

Skolene

Båtsfjord skole - hovednummer 78 98 32 50
Rektor Båtsfjord skole, og KulturskolenMirian Olsen48 27 34 19
   
Båtsfjord skole,  avdelingslederStine Pedersen90 02 68 45
Båtsfjord Kulturskole, avdelingslederBjørn Harald Nilsen48 11 12 03

 

 

 

SFO (Konstituert Leder)
48 23 40 65

Forbund

FAGFORBUNDET
v/ Anne Olavson
 97 57 34 57
Utdanningsforbundetpost@batsfjord.utdanningsforbundet.no90 76 70 81

 

Frivilligsentralen

Båtsfjord FrivilligsentralStåle A. Olsen78 98 34 00