Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontakt Båtsfjord Kommune

Besøksadresse:
Rådhuset,
Hindberggt 18
9990 Båtsfjord

Postadresse:
Postboks 610,
9991 Båtsfjord
postmottak@batsfjord.kommune.no

 

Sentralbord

Rådhuset:        7898 5300
Legekontor:     7898 5400  -  e-post adresse til legekontoret:  legekontor@batsfjord.kommune.no

Telefaks: Se nederst på siden
Klikk på lenke for å sende e-post

Seksjon / tittel Navn Telefon
STABSSEKSJONEN    
Ordfører Lone Johnsen 7898 5305 / 916 28 298
Rådmann Trond Henriksen 950 44 190
Assisterende Rådmann Tove Gotvassli 970 40 378
Sekretær Inger H. Bredahl 7898 5304
IT-ansvarlig / Personvernombud Alf Gunnar Sørensen 7898 5302
Brukerstøtte/web/service-medarbeider Gøran Nilsen 7898 5308
Oppvekstsjef Bernt Eirik Sandtrøen 7898 5354
Personalkonsulent Malin Hansen 7898 5306
Konsulent Kultur Tony Petterson 7898 5362
Ungdomskoordinator Marlyn Nilsen Olavson 7898 5317
Konsulent Anne Grethe Strandheim 7898 5303
Biblioteksjef Wenche Vevik 7898 5364
     
ØKONOMISEKSJONEN    
Økonomisjef / skatteoppkrever Sølvi Mathisen 7898 5335
Økonomikonsulent Sigga Joanesarson 7898 5334
Sekretær Nann Bryggari 7898 5333
Konsulent lønn Eva Bryggari 7898 5321
Konsulent skatt Viktoria Karpova 7898 5332
     
TEKNISK ETAT    
Sektorleder MUNT (Miljø, Utvikling, Næring og Teknikk) Espen Nystad 469 23 424
Avdelingsingeniør Elisabeth Kvivesen 7898 5357
Teknisk konsulent Adrian Petrica 7898 5352
Vannverksoperatør Kjetil Kristiansen 7898 5356
Leder vaktmestertjenesten   7898 5423
Konsulent Bjørg Ryan 7898 5351
Renholdsleder Jane Sandberg 7898 5355
Feier Vakant 900 70 834
Brannsjef Kjetil Kristiansen 7898 5356
Leder uteseksjonen Tommy Kollstrøm 913 26 261
     
SAMORDNET HJELPETJENESTE    
     
Rådgiver PP-tjenesten Line Røtvold 7898 5371
Rådgiver Linda Eriksen 7898 5372
Ledende helsesykepleier (kjernetid 9-14) Kjersti Nergaard 7898 5375
Konstituert helsesykepleier (kjernetid 9-14) Hege Anita Nilsen 7898 5370
Sekretær PPT og Helsestasjon Hanne Karin Nilsen 7898 5373
     
Berlevåg og Båtsfjord BARNEVERNTJENESTE    
Barnevernleder Christina Svendsen 458 79847
Barnevernkonsulent Stine Martinussen 458 79846
Tiltakskonsulent Aurelija Kantojarvi 458 79845
Sosialkurator Synnøve Brunstrøm 458 79848
Fagarbeider Siri Røtvold 458 79844
Sosialkurator Kenneth Hammari 458 79866
     
HELSE OG OMSORG    

Helse- og omsorgssjef

Hege Koteng 7898 5401
Kommuneoverlege Gerd Peter Niebelshutz 48 25 53 15
Rådgiver, helse og omsorg Elin Karlsen 7898 5443
Leger, laboratorium og fysioterapi legekontor@batsfjord.kommune.no 7898 5400
Laboratoriet lab@batsfjord.kommune.no 7898 5407
Kommunefysioterapeut Lars Kristian Hasselø 7898 5422
Frisklivkoordinator Vilde Marie Næss 7898 5421
Seksjonsleder Åpen Omsorg, herunder:
hjemmesykepleien, hjemmehjelp, alderspensjonat og dagsenter
Gry Hoigari  7898 5445
Alderspensjonatet   7898 5442
Hjemmesykepleien, kontor   7898 5444
Hjemmehjelp   7898 5442
Hjelpemidler,
kontordag torsdag
hjelpemidler@batsfjord.kommune.no 7898 5431
     
Ergoterapeut Dag Erik Oterhals 7898 5431
Seksjonsleder Sykehjem, herunder:
Sykestua, Fjellheimen og kjøkken
Rita Nilsen 7898 5440
Sykestua, vaktrom   7898 5433
Fjellheimen, kontor   7898 5418
Kjøkken - beskjed om matombringing 7898 5406
     
Seksjonsleder Solbakken bofellesskap Mette Cathrin Luther 7898 5471
     
     
     
BARNEHAGENE    
Klausjorda barnehage Susanne Antonsen 7898 3206
Nordskogen barnehage Britt M. Hansen 7898 3246
     
SKOLENE    
Rektor Båtsfjord og Nordskogen skole Odd-Arne Thorbjørnsen 789 83 250
Nordskogen skole, avdeligsleder Mirian Olsen 7898 3462
Båtsfjord skole,  avdelingsleder Marius johansen 7898 3250
Båtsfjord Kulturskole, Rektor Bernt Eirik Sandtrøen  
- tegning og maling Reetta Valimaki  
- Sang og musikk Stig Ove Eriksen 481 78 940
SFO (Konstituert Leder) June Nylund 976 24 128
     
UTDANNINGSFORBUNDET Kontor 456 96 040
     
- Hovedtillitsvalgt    
     
FAGFORBUNDET
v/ Anne Olavson
Kontor 7898 5314
  Telefaks 7898 5315
  Mobil 9757 3457
     
Båtsfjord Frivilligsentral Ståle A. Olsen 7898 3400
     
Flyktningkonsulent Kai Sørensen 412 73 556 
     
TELEFAKSER: HVOR: NR:
Stabseksjonen Rådhus 7898 5310
Teknisk etat Rådhus 7898 5350
Samordnet hjelpetjeneste / bibliotek Bibliotekbygg 7898 5340
Fagforbundet Rådhus 7898 5315
Økonomiseksjon Rådhus 7898 5330
Fellestjenester helse Helsesenteret 7898 5420