Utsatte barn og unge er sentralens viktigste målgruppe. Voksne eller venner som er bekymret kan også ta kontakt. Å ringe alarmsentralen 116 111 er gratis. Den kan også kontaktes per e-post: alarm@116111.no. Telefonen er åpen mellom kl. 15.00-08.00 på hverdager. Den er ellers døgnåpen hele året- i helger og på hellig- og fridager. Alarmsentralen skal være en del av landets barnevern, og eksisterende akuttberedskapsordninger skal brukes i den grad det er mulig. Når landets barnevernvakter er åpne, settes telefoner automatisk over til dem. Telefoner fra områder uten barnevernvakt svarer sentralen på.