Tana kommune søker etter erfaren planlegger for å ivare planleggingsoppgaver for Båtsfjord og Berlevåg kommune innen arealplanlegging og samfunnsplanlegging. Berlevåg og Båtsfjord har ambisiøse utviklingsplaner, hvor det for tiden jobbes med industripark og vindkraftutbygging samt kommuneplanens arealdel i begge kommune.

Ansettelsen er i Tana kommune i et planfaglig miljø med flere planleggere, byggesaksbehandlere og kart/oppmålingstjenester. Det jobbes med å etablere interkommunalt plankontor for kommunene Tana, Nesseby, Båtsfjord og Berlevåg.

Eventuelle kvalifisert søker med tilknytning til, eller ønske om Berlevåg eller Båtsfjord som arbeidssted ,så kan det vurderes.

Tana kommune ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, Europas viktigste lakseelv, går som en livsnerve gjennom kommunen fra Finnmarksvidda til Tanafjorden. Kommunesenteret Tanabru er knutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for ulike språk og kulturer. I kommunen er samisk offisielt språk i tillegg til norsk.
Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk

I Utviklingsavdelingen er det ledig en planleggerstilling som ivaretar Båtsfjord og Berlevåg sine planleggingsoppgaver innenfor areal og samfunnsplanlegging. En av våre planleggere har gått over i annen stilling og vi søker derfor etter erstatter. 

Avdelingen har et bredt fagmiljø med faggrupper innen plan- og byggesak, GIS-, kart- og oppmåling, næring, landbruk, miljø, vilt, folkehelse og kultur. Det er 16 medarbeidere i avdelingen hvorav to med hovedansvar for landbrukssaker.
Vi søker en planlegger for fast tilsetting.

stillingsannonse.JPG

Arbeidsoppgaver
Kommuneplanlegging for Båtsfjord og Berlevåg. Hovedfokus for tiden er å videreføre arbeidet med kommuneplanens arealdel i begge kommunene. Når et felles plankontor er på plass, så vil det være aktuelt å jobbe med planleggingsoppgaver i 4 kommuner i samarbeid med andre planleggere på plankontoret.

Kvalifikasjoner
Vi ønsker stillingene besatt av søker med planfaglig kompetanse og med erfaring fra kommunal planlegging.

  • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning på minimum bachelornivå fortrinnsvis innen innen arealplan eller samfunnsplanlegging.
  • Erfaring med arbeide arealplan og eller samfunnsplanlegging.
  • Førerkort klasse B


Personlige egenskaper
Personlig egnethet, serviceinnstilling, samarbeidsevner og skriftlig og muntlig fremstillingsevne bli vektlagt. 


Vi tilbyr

  • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og inkluderende kollegaer
  • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
  • Fleksibel arbeidstid
  • Pensjons- og forsikringsordning
  • Tilsetting på vanlige vilkår og konkurransedyktig lønn
  • Mulighet for arbeidssted enten i Tana, Båtsfjord eller Berlevåg etter avtale.

 

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk.
For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement.
Medlemskap i pensjonskasse.
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.
Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Annet:

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

stillingsannonsekart.JPG

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

Sentral distriktskommune i Øst Finnmark, omkranset av noen av Norges mest ressursrike fjellvidder,med både karrig fjellvidde, gresskledte fjelldaler og ekstrem kystnatur. Et av Norges beste fiskeområder for røye og ørret - og det er ikke noe vi bare skryter av, det er noe alle forteller som har besøkt våre fjellvidder med fiskestang. Tanavassdraget er verdens viktigste elv for den den Nordatlantiske laksebestanden. Selvsagt er verdens største laks også tatt her.

Å leve og bo i Tana kommune I nordlyset og midnattsolens land, preget av nyskapning, rik på historik og med mangfoldig kultur inviterer vi til et felleskap med styrke og glede. Våre innbyggere byr på seg selv, med genuin interesse, vilje og engasjement.

Vi ønsker at arbeidsplassene i Tana kommune karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.