Barneverntjenesten i Båtsfjord kommune søker etter personer som kunne tenkt seg å være støttekontakt, besøkshjem eller miljøarbeider. I tillegg er det behov for å rekruttere tilsynsførere.

Vi kan kontaktes på telefon 789 85 300 eller 971 83 954 eller e-post barnevern@batsfjord.kommune.no. Da vil du få tilsendt rekrutteringsskjema som returneres. Alle må levere politiattest før oppdraget kan iverksettes. Husk å oppgi fullt navn og adresse.