VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FISKERIFOND

§6 Søknadsbehandling            
Søknader til fiskerifondet sendes til administrasjonen som saksbehandler søknadene 4 ganger i året.             
Søknadsskjema kan man finne på Båtsfjord Kommunes hjemmeside, ved å kontakte administrasjonen eller Linken Næringshage.            
            
Vedtekter ligger ved.