På grunn av mye bruk av idrettshallen som verken er:

  • innenfor avtalt tid...
  • eller ikke avtalt i tid hele tatt.
  • Ikke betaler for bruk.. 
  • kortinnehavere som låner vekk nøkkelkort og dermed gir andre urettmessig og gratis bruk av idrettshallen, og..
  • ..nøkkelkort på avveie.. ser Båtsfjord Kommune seg nødt til å inndra alle tilganger til hallen.

Det vil si at fra 1 juli 2024 ble alle nøkkelkort til Idrettshallen deaktivert.

BSK har fått beskjed om dette, i god tid før, og informerte sine medlemmer om dette på sitt årsmøte tidligere i vår, og er dermed inneforstått med dette.

 

Trenere for fotball, badminton eller annen avtalt aktivitet på idrettshallen, får aktivert sine nøkkelkort igjen ved å hendvende seg til kulturkonsulenten i kommunen.

Fornyet tilgang til hallen, gis fra i nå av på en årlig basis. Det vil si at tilgang til idrettshallen vil opphøre etter gitt tid, og det må da fornyes igjen.

Vi vil gjøre brukere av hallen oppmerksom på at hele bygget er kameraovervåket. Det er oppført skilt om dette i alle rom der kamera er montert. I tillegg blir alle nøkkelkort logget ved inngang til hallen, med dato og klokkeslett for inngang.