Båtsfjord kommune saksøkte Helse- og omsorgsdepartementet (Mattilsynet) med krav om erstatning i forbindelse med pålagte tiltak knyttet til drikkevann. 

Dommen ble avsagt 13.05.24 med følgende domsslutning:

 

  1. Staten v/Helse og- omsorgsdepartementet betaler innen 2 uker fra forkynnelse av dommen erstatning til Båtsfjord kommune 
    med kr. 506 462,84 med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra og med 30 dager etter påkrav 30. mars 2022 til betaling skjer.
  2. Båtsfjord kommune tilkjennes sakens omkostninger med kr. 408 797,95 med tillegg av rettens gebyr.

 

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet å ikke anke dommen, dommen er dermed rettskraftig.
Båtsfjord kommune kan endelig lukke denne saken.

Dommen kan leses ved å trykke på denne lenken.