I Båtsfjord kommune er den psykiske helsetjenesten organisert under hjemmetjenesten (hjemmesykepleien) og er derfor ikke noen naturlig samarbeidspartner for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Det var ønskelig å finne systemer/metoder for å organisere denne tjenesten på en måte som kan inkludere unge mennesker med psykiske helseplager. Det var også pågang fra annet personell som jobber med barn og unge om veiledning og samarbeid med psykisk helsetjeneste. Å finne gode metoder og systemer for samarbeid som kommunen kunne jobbe videre med i egen organisasjon var også ønskelig. Sist, men ikke minst så skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom at avdelingen ikke var helt oppdatert og hadde nok kunnskap i forhold til sosiale medier, både som informasjonskanal og som veiledning i forhold til bruk av sosiale medier. Det var derfor et mål å finne gode måter å håndtere sosiale medier på for helsesykepleiere i helsestasjon/ skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

 

Last ned hele rapporten her>>