Søknad om barnehageplass i Båtsfjord kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal.


Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage.

Lenke direkte til Visma Flyt Barnehages foresattportal:

https://foresatt.visma.no/batsfjord

Ved å klikke på denne linken kommer du til innloggingssiden i foresattportalen.
Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.