Hva er en støttekontakt/fritidskontakt/treningskompis?

•    En som bidrar til en meningsfylt fritid for andre
•    En som kan hjelpe til med deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter
•    En som kan bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre
•    En som kan bidra til å inkludere personer i frivillige lag og organisasjoner
De som trenger en støttekontakt/fritidskontakt/treningskompis er ulike. Derfor må også disse personene være ulike.
Å være støttekontakt/ fritidskontakt/treningskompis, regnes som et oppdragsforhold. Godkjent politiattest må leveres. Taushetserklæring må undertegnes.

Støtte- fritidskontakten og treningskompis må være fylt 18 år. Støtte-/fritidskontakter og treningskompiser betales med kr 150,- pr time.

Støtte-/fritidskontakter betales med kr 150,- pr time.
Høres dette interessant ut for deg, og vil du vite mer?