Du kan selv leke litt med innstillingene på webcameraet. Lage timelapser. bla i bildene etc.

klikk på menyen nede i venstrehjøre i webcamerabildet Venstremeny å få opp menyen som dekker hele skjermen.

Her kan du fikle med mye rart.

Prøv det.