Bygget

I nye Båtsfjord skole skal dagens barne- og ungdomsskole (LOSA)  samlokaliseres med ny svømmehall, vollyballhall, kultursal, bibliotek, hjelpefunksjoner og barnevernstjeneste.

Formål og tema

  • Kunsten skal ha fokus på mangfold og inkludering
  • Kunsten skal bidra til danning og lærelyst
  • Kunsten skal gi stolthet over stedet Båtsfjord som fiskerihovedstad og Finnmark som geografisk posisjon


Vi ønsker ikke konkrete skisseforslag i denne omgang. Nordnorske kunstnere eller kunstnere med tilknytning til Nord- Norge vil bli prioritert.

Utforming og plassering

  • I svømmehall (på betongvegg). Veggehengt installasjon eller veggmaleri.
  • I inngangspartiet ( ute/inne). Installasjon/lyskunst.
  • I hjerterom/atrium ( i atrium eller fra tak). Skulptur eller takhengt kunst.
  • I tillegg skal det kjøpes inn noen løse verk.

Økonomi

Samlet budsjett for to - tre kunstprosjekt er satt til 680 000-960 000 kr

Les mer: 
Kunstplan: Last ned PDF her>>
Byggekamera Båtsfjord skole  https://weathercam.kystnor.no/batsfjord-skole 
3D video https://www.youtube.com/watch?v=JY3Gyf534m8 

Send inn  
Interesserte kunstnere sender en PDF-fil  med CV, bilder av relevante prosjekter og en kort tekst som begrunner interesse for prosjektet. PDF merket kunstnerens navn sendes til kunstkonsulent Monica Milch Gebhardt/HILDA på monica.milch.gebhardt@gmail.com