A:

Avløp, herunder:

B:

Barnehage:

Søknad / Endring / Oppsigelse av Barnehageplass
også søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Elektronisk søknad for bostøtte (Lenke til annen side på nettsiden vår)

Byggesaker

  • Byggesak (obs:åpnes i nytt vindu, Kilde: dibk.no)

 

C:

 

D:

 

E:

 

F:

 

G:

 

H:

Helse Og Omsorg:

  • Hjemmesykepleie
  • Hjemmehjelp (praktisk bistand)
  • Matombringing
  • Trygghetsalarm
  • Støttekontakt
  • Omsorgslønn

Korttidsplass Sykestue og Alderspensjonat, 
Fast plass Sykehjem, Alderspensjonat og Fjellheimen: 

Dagtilbud for hjemmeboende demente

Individuell plan:  Søknadskjema    vedlegg til søknadskjema    Informasjonsskriv

 

 

 

I:

 

J:

 

K:

 

 

Kulturmidler og tilskudd til nærmiljøtiltak PDF document ODT document

 

SØKNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER.doc PDF document ODT document (PDF, OBS: lastes automatisk ned om du bruker Firefox, sjekk nedlastinger)

 

 

 

L:

 

M :    

 

N:

 

 

O:

 

P:

 

Q:

 

R:

 

S:

 

Samordnet hjelpetjeneste, herunder:

Henvisningsskjema 

Veileder til Henvisningsskjema

 

Sjenkebevilling

 

 

T:

 

 

U:

 

V:

 

W:

 

X:

 

Y:

 

Z:

 

Æ:

 

Ø:

 

Å: