Båtsfjord Havn KF samordner og drifter kommunens havnevirksomhet og ivaretar administrative og forvaltningsmessige oppgaver i kommunens havner og farvann.

Båtsfjord Havn KF har som visjon å være Finnmarks viktigste knutepunkt mellom sjø og land, og skal fremstå med et kostnadseffektivt, høykvalitets havnetilbud med tilpassede logistikkløsninger som bidrar til økt sjøtransport over havnedistriktet.

Morten Albertsen
Havnesjef